• Pronađi svoj

    SAVRŠENI DOM

    Spremni da krenete dalje? Možda ćete biti iznenađeni šta sve možete dobiti uz našu ponudu.
  • Znamo koliko nekretnina

    zaista vredi

    Godine iskustva su nas naučile da vidimo najsitnije detalje. Naša ponuda je u svakom pogledu kompletna.

Preseljenje u svoj novi dom, nikada nije bilo lakše

Sve što je potrebno da znate prilikom kupoprodaje nekretnine, nalazi se već dugo godina u našoj agenciji.
Iskoristite to!

Od početka do kraja

USLUGE AGENCIJE DOMUS NEKRETNINE

Započnite saradnju sa uspešnom agencijom za nekretnine iz Gornjeg Milanovca. Za vas obavljamo sledeće poslove:

Procena vrednosti nekretnine

Analiziramo tržište nekretnina na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Na osnovu prikupljenih podataka sa svih relevantnih izvora vršimo realnuz procenu.

Prikupljanje ponuda za prodaju i kupovinu nekretnina

Na našem sajtu vrlo lako možete pronaći različite tipove nepokretnosti, a specijalnost su nam nekretnine na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Ponudu neprestano širimo tako da ćete uvek moći da pronađete ono što vas interesuje.

Stručna kontrola dokumentacije

Pratimo kompletnu pravnu proceduru dokumentaciju. Nekretnine iz naše ponude su 100% sigurne.

Stručna izrada svih ugovora

Kada se stranke dogovore u vezi svih uslova kupovine, sve što je dogovoreno između kupca i prodavca, naš advokatski tim pretače u formu ugovora, kojim se dogovor ugovornih strana pravno izražava i formuliše.

Sprovođenje postupka uknjižbe

Nema više odlaska u katastar! Podnesci, dokazi i akta se u postupku upisa u katastar nepokretnosti dostavljaju u formi elektronskog dokumenta, kroz e-šalter. 

Legalizacija nekretnine

Vlasnik treba od katastra da pribavi uverenje o godini gradnje, a da bi završio ovaj postupak vlasnik mora da ima pravni osnov, ali i dokaze o poreklu, geodetski elaborat i projekat zatečenog stanja . . .

Mogućnost kupovine i prodaje van Gornjeg Milanovca

Mi smo se specijalizovali za nekretnine koje se nalaze na teritoriji opštine Gornji Milanovac, ali nam ni ostale opštine nisu nepoznanica.

Saveti, predlozi i sugestije

Saveti kod kupoprodaje i izgradnje i izdavanja nekretnina – na šta obratiti pažnju? Kako do prodaje neuknjižene nepokretnosti? Kupovina prvog stana povraćaj poreza . . .

Bogata ponuda

Naša ponuda nikada ne stoji, stalno se menja, jerse kod nas nekretnine kupuju i prodaju redovno. . .

Sa nama nema stresnih situacija

Od početka do kraja
je sve jasno

Praćenja celog procesa kupoprodaje od početka do kraja, uz konstantnu proveru dokumentacije.

Da li osećate uzbuđenje

Od sada je proces lak

1

Recite nam šta vam je potrebno

Na vama je da nam se obratite za neku od nekretnina koja vas interesuje. Na nama je da preduzmemo korake da dobijete detaljne informacije koje su vam potrebne.

2

Planirate da kupite ili prodate nekretninu?

Opustite se. Proučićemo kompletnu dokumentaciju koju imate, pribaviti dokumentaciju koja vam je potrebna i uz pravnu podršku realizovati vašu zamisao.

3

Vreme je da se uselite u svoj prostor.

Možete slobodno. Nakon svega što smo uradili, vama ostaje jedino da se uselite. Možda možemo i tu da vam pomognemo!

Vi pitate, mi odgovaramo

Ima toliko mnogo pitanja i nedoumica, ali tu smo da odgovorimo na vaš upit, damo vam savet i sugestiju.
Prodaja nepokretnosti obično počinje potpisivanjem predugovora. Pre zaključenja ugovora proverava se pravni status nepokretnosti – utvrđivanje da li i po kom osnovu prodavac poseduje pravo svojine na stanu, jer u Srbiji uknjižba se dugo vreme nije izvršila automatski tako da postoji veliki broj neuknjiženih nekretnina, ili nekretnina koja još nisu – u skladu sa novim zakonom – upisana u registar katastra nepokretnosti.
Do momenta zaključenja i overe glavnog kupoprodajnog ugovora, prodavac je u obavezi da izmiri sve svoje obaveze nastale po osnovu PTT usluga, struje, komunalnih usluga, poreza na imovinu…
Način i rok isplate kupoprodajne cene određuju se samim ugovorom. Međutim, najsigurnijie za obe strane jeste da se overa ugovora i isplata cene obave istog dana, odnosno da odmah nakon overe ugovora i prodavac i kupac zajedno odu do banke gde bi isplata kupoprodajne cene bila izvršena transferom novca sa računa kupca na račun prodavca.
Kupoprodaju nepokretnosti opterećuju dve vrste poreza: porez na prenos apsoluntih prava (tzv. porez na promet); porez na kapitalni dobitak. Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od procenjene vrednosti nekretnine od strane nadležne poreske uprave – poreskog odeljenja opštine na čijoj teritoriji se nalazi nekretnina. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća kupac u ime prodavca, kako bi kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen…

KORISNI SAVETI

IDEJE, SAVETI, PREDLOZI...